Porady – jak napisać pracę magisterską/licencjacką

Porady – jak napisać pracę magisterską/licencjacką

Jak napisać pracę dyplomową?

Pisanie prac dyplomowych nie należy do zajęć trudnych, o ile wiesz, jak się za to zabrać. Dla osób, które nie dysponują dużą ilością czasu (pracujących, posiadających rodzinę, czy studiujących na dwóch kierunkach), pisanie prac magisterskich czy pisanie prac dyplomowych jest przerażające.

Najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza, jak plan pracy magisterskiej lub konspekt pracy magisterskiej, zebranie materiałów, ksero podręczników. Bez tego pisanie pracy dyplomowej jest niemożliwe.

Jak wybrać temat pracy dyplomowej?

Skoro już wiesz, że pisanie pracy dyplomowej nie będzie dla Ciebie przyjemnością, postaraj się dobrać temat i konspekt pracy magisterskiej tak, aby odpowiadał nie tylko Twoim zainteresowaniom, ale i ilości materiałów, podręczników i opracowań była łatwo dostępna, a ich ilość pozwalała na stworzenie dobrej jakości dzieła naukowego. Pisanie prac dla studentów to nasza pasja – zgłoś się do nas!

Ile stron powinna zawierać praca dyplomowa?

Objętość pracy dyplomowej jest również bardzo ważny, ponieważ wartościowa rozprawa naukowa nie może zamknąć się w kilku stronach. Standardy dotyczące pisania prac są uzależnione od uczelni oraz promotora, ale standardowo:

– praca licencjacka nie powinna mieć mniej niż 40 stron,
– praca inżynierska nie powinna mieć mniej niż 45 stron,
praca magisterska nie powinna mieć mniej niż 70 stron,
praca doktorska nie powinna mieć mniej niż 150 stron.

Ile czasu zajmuje napisanie pracy dyplomowej?

Czas poświęcony na pisanie pracy magisterskiej jest bardzo trudny do obiektywnego określenia. Centrum Edukacja stara się dostosować czas pisania pracy do wymagań klientów. Zdarzają się bowiem podbramkowe sytuacje, w których pisanie prac magisterskich czy licencjackiej na bardzo dobrą ocenę zajmuje dwa dni.

Jednak, aby pisanie prac dyplomowych było solidne, rzetelne i przygotowane w oparciu o najnowsze materiały, dwa tygodnie jest okresem wystarczającym dla naszych redaktorów.

Z czego składa się praca dyplomowa?

Większość prac dyplomowych składa się z dwóch spójnych części- części teoretycznej oraz części badawczej, analitycznej. W zależności od tego, jak napisałeś plan pracy magisterskiej, poszczególne części mogą mieć od jednego do dwóch rozdziałów. W przypadku rozprawy doktorskiej ilość rozdziałów powinna być nieco większa.

Część teoretyczna napisana jest w oparciu o dostępną literaturę, podręczniki oraz materiały. Powinno się w niej zawrzeć teoretyczny opis wszystkich najważniejszych zjawisk, jakie będziesz badać w części badawczej swojej pracy dyplomowej. Przygotowanie do napisania części teoretycznej powinno zawierać kupowanie podręczników oraz ich czytanie i analizę, kserowanie ich w bibliotekach oraz spędzanie ogromnej ilości czasu na wybieraniu informacji, jakie są niezbędne do całościowego i dobrego przygotowania pracy.

Część badawcza jest częścią w pełni autorską i zawiera opis przebiegu badania, procesu przygotowania się do niego, a także zestawienie, analizę wyników i wyciąganie wniosków. Ta część jest trudna o tyle, o ile masz problem z przygotowaniem i przeprowadzeniem badań. Musisz wykazać się determinacją i pomysłowością. Jeżeli wstydzisz się kontaktu z ludźmi, pisanie prac dyplomowych w zakresie badawczym może być o tyle trudne, o ile metodą badawczą jest wywiad lub ankieta.

Pisanie prac magisterskich dla studentów